Zaujímavosti

Prezývka: Chuck

Kde si začínal s hokejom (mesto): Trenčín

Kto ťa priviedol k hokeju: Kamarát

Hokejový vzor: Wayne Gretzky

Najväčší hokejový zážitok: 4. miesto na turnaju po 4 mesiacoch fungovania klubu

Hobby: Fotografovanie

Obľúbené jedlo: Bryndzové halušky

Obľúbený nápoj: Mojito

Obľúbená hudba: Všetko okrem metalu

Obľúbený film: Biele peklo

Obľúbené auto: moje

Obľúbený športovec: no predsa ja :)

Obľúbené miesto oddychu: postel

Bez čoho by si nedokázal žiť: bez jedla

Sleduješ okrem hokeja aj iný šport: ano