Zasadnutie kapitánov 3.11.2013

04.11.2013 10:03

Info zo stretnutia kapitánov 3.11.2013

Za účasti nadpolovičnej väčšiny kapitánov sa dnes uskutočnilo stretnutie s výborom a rozhodcami NMHL, kde bolo odhlasované s platnosťou od 4.11.2013:

 

1. zavádza sa pravidlo BULY po akomkoľvek prerušení hry (s výnimkou zakázaného uvoľnenia)

2. ruší sa možnosť hosťovania hráčov naprieč družstvami, t.j. prestupy hráčov z iných teamov z dôvodu slabej účasti hráčov daného mužstva – nie je povolené. Rovnako sa s okamžitou platnosťou ruší možnosť dopisovať nových hráčov na schválené súpisky teamov

3. časomiera v NM definitívne ÁNO. Dĺžka zápasu sa nastavuje na 55 minút hracieho času, 5 minút je na rozkorčuľovanie. Čas vylúčenia sa stanovuje na 2 minúty, p. Šturcel za 4,- € / zápas zabezpečí obsluhu časomiery, otorenie dverí trestnej lavice  a vypracovanie zápisu zo zápasu. Kapitán Orlov Marhátu zabezpečí spustenie časomiery aj pri zápasoch odohratých v PN

4. Vianočný turnaj : termín 22.12.2013, ľad na TSM predbežne objednaný od 08.00 do 15.00 hod. Účasť potvrdená doteraz:

Záhumenice, Bzince, Rudník, Čachtice, Migs

Ostatní kapitáni sú povinní do 15.11.2013 potvrdiť alebo zrušiť svoju účasť na tomto podujatí. Predbežné náklady na mužstvo sú cca 140,-€ (ľad, rozhodcovia, fotograf, občerstvenie, poháre pre víťazov…)